Thermex Servicevillkor

1.
Om den lämnade informationen är ofullständig eller felaktig kan det innebära att vår servicetekniker kör förgäves, vilket kommer att innebära att servicebesöket även inom 36 månaders reklamationsperiod kommer att betraktas som en tjänst som du själv måste betala för.

2.
Vid Thermex ankomst ber vi att få se en originalköpsedel eller en kopia av denna från återförsäljaren, som dokumentation på att produkten köpts som ny i sverige inom de senaste 36 månaderna (räknat från att vi mottagit begäran om servicebesök). Brist på dokumentation kommer att innebära att servicebesöket, även inom 36 månaders reklamationsperiod, kommer att betraktas som en tjänst du själv får betala för..

3.
Läs noga igenom produktens bruks- och installationsanvisningar och kontrollera så långt det är möjligt att produkten är korrekt installerad. Speciellt när det gäller fläktkåpor, kontrollera att frånluften inte hindras från att passera fritt vid något tillfälle och att spjället kan öppnas och stängas obehindrat samt att det inte finns några onödiga veck i avgasslangen.

4.
Fel eller skador orsakade av felaktig användning, felaktig användning, otillräckligt underhåll, felaktig installation, installation eller anslutning, spänningsvariationer eller andra elektriska störningar, såsom t.ex. defekta säkringar eller fel i försörjningsnätet samt vid reparationer utförda av andra än de av Thermex utsedda reparatörerna och i allmänhet fel eller skador som leverantören kan ersätta beror på andra yttre orsaker än fabrikations- och materialfel. , som Thermex inte ansvarar för att lagens allmänna regler ansvarar för, kommer även inom 36 månaders reklamationsperiod att betraktas som en tjänst som du själv får betala för.

5.
Fel eller defekter på grund av bristande underhåll, byte av glödlampor i allmänhet. uttag, samt byte eller rengöring av fettfilter och kolfilter, omfattas inte av Thermex reklamationstjänst. Samtal på grund av bristande underhåll, även inom 36 månaders reklamationsperiod, anses vara en tjänst som du själv måste betala för.

6.
Det är alltid en förutsättning för reparationen att produkten är fysiskt tillgänglig för vår servicetekniker. Tillgång till produkten bör därför inte hindras. En produkt som är monterad på ett sådant sätt att tillgång till produkten inte är möjlig för vår servicetekniker kommer att resultera i att vår servicetekniker kör förgäves och därför kommer servicebesöket, även inom 36 månaders reklamationsperiod, att betraktas som en tjänst som du själv får betala för.

7.
Alla besökstider är att betrakta som vägledande och reservationer tas för ändringar av dessa tider till följd av förseningar, brist på reservdelar, trafikproblem, sjukdom och annan frånvaro av servicetekniker m.m.


Priset för servicebesök som inte omfattas av 36 månaders reklamationsrätt kommer att faktureras via servicepartnern


Serviceavdelningen hjälper givetvis gärna till med frågor eller förtydliganden.
vänliga hälsningar
Thermex Scandinavia A/S
Serviceavdelningen
Varv. 01.08.2022