Serviceanmodan inom reklamationsrätten

Observera att behandling av ert serviceärende först sker efter att vi mottagit giltig faktura eller kvitto som dokumentation för att produkten är inom reklamationsrätten.

Läs våra servicevillkor och personuppgiftspolicy innan ni gör en serviceanmälan.

Har ni behov av service på en produkt utanför garanti- eller reklamationsrätten hänvisar vi direkt till vår servicepartner, Garantgruppen AB.
Närmaste serviceverkstad hittar ni genom att söka via denna länk: http://garant.se/om-oss/kontakt/

Garantiservice beställs genom att fylla i formuläret nedan.

Artikelnumret finns på produktens typskylt. På fläktar sitter typskylten vanligtvis bakom filtren i fläkten
Serienumret finns på produktens typskylt. På fläktar sitter typskylten vanligtvis bakom filtren i fläkten