Hood Light Link

 

Tänd och släck ljuset i köksfläkten tillsammans med den övriga belysningen i köket

Har du också tänkt på att det skulle vara bra att slippa tända belysningen i köksfläkten separat, utan att den istället tänds tillsammans med kökets övriga belysning?

 

Nu har THERMEX tagit fram en modul som gör det möjligt.

 

THERMEX Hood Light Link kopplas till den belysning som du vill att köksfläkten skall tändas tillsammans med. Modulen sänder då en trådlös signal till köksfläkten som tänder belysningen.

Du har fortfarande möjlighet att tända och släcka belysningen på köksfläktens vanliga manöverpanel.

 

 

THERMEX

Hood Light Link

 

 

 

Kan användas till alla köksfläktar med funktionen THERMEX VoiceLink.