Thermex Link

 

Alla möjligheter

Thermex vision är att göra ventilationen enkel, så att du kan göra det elegant!

Thermex är en dansk tillverkare av köksfläktar med fokus på nordiska ventilationssystem. Därför har Thermex tagit fram konceptet Thermex-Link som innebär att större delen av vårt sortiment kan kopplas till bostadens övriga ventilationssystem, oavsett om det är centralventilation eller värmeåtervinning.

Hitta rätt lösning i Thermex stora sortiment

Extern motor

Används när extra tyst utsug önskas. Finns för tak-, tak- eller väggmontage