CENTRAL VENTILATION - LINK

 

Omfattning, avsedd för användning i lägenheter, med delad täckning eller decentraliserad ventilation


SÅ FÅR MAN EN SNYGG SPISKÅPA TILL LÄGENHETER MED GEMENSAN KANAL ELLER DECENTRAL VENTILATION

 

 

I många flerfamiljshus finns idag en centralt placerad fläkt som evakuerar luften från alla lägenheter i huset. Det finns också hus där det sitter ett ventilationsaggregat i varje lägenhet. I bägge fallen har spiskåpan i lägenheterna ingen inbyggd motor.

THERMEX Centralventilation Link lägenhet (CVL) är ett system som gör det möjligt att använda alla Thermex modeller som har "Alla möjligheter" och är markerade med CVL-Link i denna typ av bostäder.

Systemet består av ett motorspjäll som kan justeras till helt stängt, grundventilation/forcerad drift, eller helt öppet enligt specifikationer för ventilationsanläggningens drift.

Systemets styrning innehåller dels en styrning av spiskåpan som gör att spjället öppnas vid aktivering och automatiskt stängs igen efter vald tidsperiod. Systemet innehåller dessutom ett relä som kan ge signal till ventilationsanläggningen vid aktivering av spiskåpan.

* I vissa fall skall en monteringslåda köpas till för
att kunna montera systemets delar i anslutning till
köksfläkten.

Monteringslådan finns både till väggoch
frihängande modeller.