Plasmex Filter koncept

 

Bra - Bättre - Bäst

Recirkulation med kolfilter

 

Den viktigaste uppgiften för en fläkt är att se till att fett och lukter från matlagningen effektivt avlägsnas från köket. Detta görs traditionellt med hjälp av kanaldragning som leder ut luften från bostaden. Kolfilter nvänds i kök där det inte finns någon kanalanslutning, eller på något sätt är svårt att leda ut luften från köket. Det kan också användas för att unvika evakuering av uppvärmd luft för att på så sätt hålla nere energiförbrukningen i bostaden.

Med recirkulation återförs den renade luften tillbaka in i köket. Detta görs traditionellt med ett kolfilter som är monterat inuti köksfläkten. Matoset sugs först genom fläktens fettfilter där fettpartiklar filtreras bort.

Luften passerar sedan genom kolfiltret som med hjälp av det aktiva kolet binder lukten till filtret och efter det så leds den renade luften ut i köket igen.

Detta görs med olika metoder, beroende på vilken typ av fläkt som kolfiltret är monterat i. Vid vägghängda fläktar finns det vanligtvis galler i fläktens skorsten - via dessa återförs luften till köket.

Nybyggnation av passiv- och lågenergihus

Vid nybyggda passiv- och lågenergihus är det extra fördelaktigt med recirkulation, då en stor mängd uppvärmd luft leds ut ur huset med en traditionell imkanal. Detta kommer naturligtvis att påverka energibalansen negativt eftersom du i efterhand måste värma upp motsvarande mängd luft.

Av samma anledning används recirkulation i större utsträckning i dessa bostäder eftersom kraven på lägre energiförbrukning kontinuerligt skärps. 


 

Det finns ett hav av olika kolfilter. Vissa ska monteras på baksidan av fettfiltret, andra är monterade på motorns insug m.m. Det finns därför nästan lika många kolfiltervarianter som det finns fläktar på marknaden.

Med detta i åtanke har Thermex lanserat ett nytt filterkoncept. Konceptet består av 3  olika typer av recirkulationsfilter som kan användas på alla fläktar – Skåpsmonterade, frihängande, takintegrerade, väggmonterade och även bänkintegrerade fläktar.

Med konceptet Thermex Filter koncept slipper du fundera på vilket filter som passar just din fläkt. Det enda du behöver tänka på är vilken kvalitet och grad underhåll du önskar.