Bra Bättre Bäst

 

Filter koncept

Recirkulation med kolfilter

Den viktigaste uppgiften för en fläkt är att se till att fett och lukter från matlagningen effektivt avlägsnas från köket. Detta görs traditionellt med hjälp av kanaldragning som leder ut luften från bostaden. Kolfilter nvänds i kök där det inte finns någon kanalanslutning, eller på något sätt är svårt att leda ut luften från köket. Det kan också användas för att unvika evakuering av uppvärmd luft för att på så sätt hålla nere energiförbrukningen i bostaden.

Med recirkulation återförs den renade luften tillbaka in i köket. Detta görs traditionellt med ett kolfilter som är monterat inuti köksfläkten. Matoset sugs först genom fläktens fettfilter där fettpartiklar filtreras bort.

Luften passerar sedan genom kolfiltret som med hjälp av det aktiva kolet binder lukten till filtret och efter det så leds den renade luften ut i köket igen.

Detta görs med olika metoder, beroende på vilken typ av fläkt som kolfiltret är monterat i. Vid vägghängda fläktar finns det vanligtvis galler i fläktens skorsten - via dessa återförs luften till köket.

Nybyggnation av passiv- och lågenergihus

Vid nybyggda passiv- och lågenergihus är det extra fördelaktigt med recirkulation, då en stor mängd uppvärmd luft leds ut ur huset med en traditionell imkanal. Detta kommer naturligtvis att påverka energibalansen negativt eftersom du i efterhand måste värma upp motsvarande mängd luft.

Av samma anledning används recirkulation i större utsträckning i dessa bostäder eftersom kraven på lägre energiförbrukning kontinuerligt skärps. 


 

Det finns ett hav av olika kolfilter. Vissa ska monteras på baksidan av fettfiltret, andra är monterade på motorns insug m.m. Det finns därför nästan lika många kolfiltervarianter som det finns fläktar på marknaden.

Med detta i åtanke har Thermex lanserat ett nytt filterkoncept. Konceptet består av 3  olika typer av recirkulationsfilter som kan användas på alla fläktar – Skåpsmonterade, frihängande, takintegrerade, väggmonterade och även bänkintegrerade fläktar.

Med konceptet Thermex Filter koncept slipper du fundera på vilket filter som passar just din fläkt. Det enda du behöver tänka på är vilken kvalitet och grad underhåll du önskar.

 

 

 

 

 

Bra – Carbon Flex filter

 

Thermex Carbon Flex  är ett så kallat "long-life" recirkulationsfilter som påminner om de traditionella kolfiltren i sitt sätt att rena luften. Carbon Flex är fyllt med aktivt kol men på grund av dess design kan det innehålla mycket mer kol än ett traditionellt filter vilket gör effektiviteten mycket högre. Hela 73 % av luften som passerar genom filtret renas innan den skickas ut i köket igen. Som jämförelse är effekten av ett traditionellt kolfilter runt 40-50% vilket innebär att luften måste passera genom fläkten 3 gånger för att bli ordentligt renad.

Designen på Carbon Flex gör att det blir en mycket liten tryckförlust i luftflödet när det passerar genom filtret. Typiskt innebär en hög filtreringseffekt också en mycket hög tryckförlust eftersom metoden för att uppnå hög effekt har varit att lägga ett tjockare lager aktivt kol i filtret. Ett högt tryckfall gör att fläktkåpan inte kan utnyttja sin sugkraft fullt ut och därmed tas matoset bort mindre effektivt. Med Carbon Flex cylindriska design är filtreringsytan betydligt större och därmed får du det bästa av två världar. Hög effektivitet och låg tryckförlust.

Livslängden för Carbon Flex är dessutom hela 2 år, till skillnad från ett traditionellt kolfilter som behöver bytas 2-3 gånger per år. Det gör att det även är billigare att underhålla jämfört med traditionella kolfilter och du behöver inte heller kämpa för att få tag i rätt filter som passar just din köksfläkt.

När de 2 åren har gått behöver du inte köpa ett helt nytt Carbon Flex filter. Du kan köpa en påfyllning av aktivt kol. Filtret öppnas med en skruvmejsel och det gamla kolet kan hällas ut ur filtret och ersättas med nytt kol. Filtret är därmed klart för ytterligare 2 år. Enkelt och hållbart!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bättre – Mini Plasmex​

 

Thermex Mini Plasmex är ett plasmafilter som effektivt renar luften som passerar genom filtret. Plasmafilter renar luften betydligt bättre än vanliga kolfilter. När den förorenade luften når filtret laddas luftpartiklarna elektroniskt så att lukten lättare filtreras bort av kolfilterdelen. Detta ger dig en effektivitet på upp till 85 % med Thermex Mini Plasmex, det är mycket högre än vad som är möjligt med ett vanligt kolfilter. Därför är det också banbrytande att Thermex nu kan introducera Mini Plasmex till ett överkomligt pris i förhållande till funktion, effektivitet och underhåll.

Plasmex filterlösning är fortfarande okänd för många, men Thermex var bland de allra första på marknaden att introducera konceptet och har sedan 2017 haft många nöjda kunder.

Detta beror delvis på att Mini Plasmex, jämfört med ett traditionellt kolfilter, under en period på 5 år är betydligt billigare för att det inte behöver bytas. Livslängden för en Mini Plasmex är alltså upp till 5 år. Där man tidigare varit tvungen att byta kolfilter 10-15 gånger under samma period med ett traditionellt kolfilter kan det lätt löna sig att köpa ett Mini Plasmex. Förutom att spara pengar så sparar du även besväret med att byta filter i din köksfläkt och dessutom med en  mycket bättre filtrering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäst – Plasmex I och II​

 

Thermex Plasmex filter är den bästa recirkulationslösningen på marknaden. Här får du det bästa av det bästa. Lång livslängd, extremt hög effektivitet, inget underhåll och högklassig kvalitet.

Thermex Plasmex filter kan inte ens jämföras med ett traditionellt kolfilter. Verkningsgraden är i en klass för sig med så mycket som 96,5 % av luften som renas när den passerar genom filtret. Liksom med Mini Plasmex fungerar filtret genom att ladda luftpartiklarna elektroniskt vilket gör att lukten filtreras ut ordentligt och effektivt i filtret. Förutom att rensa luften från lukt filtreras även bakterier, rök och andra föroreningar bort. Tekniken används även i de mest avancerade luftrenarna bland annat till glädje för alla allergiker.

Filtret ska anslutas till ett eluttag för att fungera och känner av när det kommer luft från köksfläkten och börjar då filtrera. Standby-förbrukningen är endast 0,5 W och i drift endast 10 W, med andra ord inget som påverkar din elräkning.

 

Plasmex filtret har en livslängd på 10 år. Så när du har köpt och installerat ditt filter behöver du fundera på det. Den finns där i stort sett under hela köksfläktens förväntade livslängd. Filtret är självrengörande och kräver inget underhåll. Just därför är det en mycket bra investering i längden att köpa ett Thermex Plasmex-filter. De typiska utgifterna med de vanliga kolfiltren uppgår vanligtvis till ca 1200:- per år. Lägger man därtill den betydligt lägre effektiviteten och inte minst att de måste bytas 20-30 gånger under samma period så talar fördelarna för sig själva.

Plasmex-filtret finns i två versioner. Plasmex filter I som är det vanliga cylindriska plasmafiltret. Detta används vanligtvis för vägghängda, skåpmonterade och frihängande köksfläktar. För detta filter erbjuder Thermex också ett brett sortiment monteringslådor för installation av Plasmex filtret. Det kan till exempel byggas in i ett överskåp.

Thermex Plasmex II är den platta versionen av våra Plasmafilter. Detta filter är särskilt lämpligt där det är ont om plats. Vanligtvis till köksfläktar som är integrerade i taket eller bänkskivan. Denna typ av installation blir allt vanligare men det är ofta ont om plats i taket eller sockeln. Detta problem löses med hjälp av Thermex Plasmex II.