Hållbarhet & Grön omställning


Läs mycket mer om Thermex Scandinavias uppförandekod och våra fokusområden genom att trycka på knappen.

THERMEX arbetar kontinuerligt och målmedvetet mot en grön omställning för att uppfylla FN:s 17 globala mål.​

LED-belysning i hallar

 

Redan 2017 installerade Thermex LED-belysning i den 5 000 m2 stora lager- och produktionshallen i Hjørring. Bytet till LED-belysning har inneburit en besparing på 47 % på CO2-kontot. Dessutom har Thermex gått över till miljövänlig uppvärmning som betyder ytterligare besparingar på 22 %.

Thermex Plasmex® filter

 

Alla THERMEX köksfläktar kan idag förses med Plasmex filter. Det renar luften till 96,5 % och returnerar den uppvärmda luften istället för att evakuera den. Det håller nere både värmekostnaderna och CO2 utsläppet.

Värmeåtervinning

 

Många av THERMEX modeller kan idag kopplas ihop med bostadens värmeåtervinning. Detta gör att 95 % av frånluften kan återvinnas till uppvärmning av bostaden.

Köksfläktar med låg energiförbrukning

 

På produktsidan så har alla köksfläktar idag energisnål LED belysning och flertalet har också energisnåla DC motorer. Totalt sett hamnar THERMEX i topp på energimärkningsskalan.

Återvinning

 

EL-KRETSEN
THERMEX är anslutna till El-kretsen vilket gör att när våra köksfläktar en gång har gjort sitt och skall skrotas så görs detta på en avfallsstation som tar hand om produkten och återanvänder material på ett miljövänligt sätt.

FÖRPACKNINGS & TIDNINGSINSAMLINGEN
Genom att var anslutna till FTI uppfyller THERMEX också sitt producentansvar avseende återvinningen av förpackningsmaterial. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.