VENTMEX - BASIC

 

Behovsstyrda frånluftsdon

VAD ÄR THERMEX VENTMEX?

 

I många nya bostäder styrs ventilationen via ett värmeåtervinningsaggregat. Frånluft från kök, badrum och grovkök sugs ut lika mycket hela tiden.

THERMEX Ventmex, som är utvecklat i samarbete med teknologisk institut i Danmark, boostar värmeåtervinningsaggregatet när spiskåpan används.

I samband med detta justeras frånluftsdonen i övriga våtutrymmen ner till ett minimum så att frånluften koncentreras till spiskåpan vid matlagning. När spiskåpan “stängs av” öppnar donen i våtutrymmena igen. Frånluftsdonens inställning justeras enkelt med hjälp av THERMEX app.

Samtliga THERMEX spiskåpor för centralventilation kan kopplas ihop med THERMEX VENTMEX.

THERMEX VENTMEX BASIC WIRED

 

Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.


Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan.


Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.THERMEX WENTMEX BASIC WIRELESS

 

Vid grundventilation sker frånluft enligt inställning från kök och våtutrymmen.

Vid forcerad drift ökas frånluften från aggregatet via trådbunden signal från spiskåpan.

Frånluftsdon i våtutrymmen justeras till ett minimum så att evakuering av luft koncentreras till spiskåpan vid matlagning.