Personuppgiftspolicy

Thermex Scandinavia AB dataansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har registrerat.

Thermex Scandinavia AB kontaktinformation är:

Thermex Scandinavia AB
Importgatan 12 A
S-422 46 Hisings Backa
Tel: 031-340 82 00
e-mail: info@thermex.se
Hemsida: www.thermex.se

Thermex Scandinavia AB samlar in personuppgifter för att kunna leverera varor och tjänster. Vi behandlar inte personuppgifter för några andra syften än vad de ursprungligen samlades in för, såvida vi inte har fått samtycke till det.

Thermex Scandinavia AB samlar endast in personuppgifter i kategorin "allmänna personuppgifter", dvs. personuppgifter som namn, adress, e-post och telefonnummer.

Thermex Scandinavia AB lämnar ut personuppgifter till olika samarbetspartners enbart i syfte att kunna leverera varor och tjänster. Våra samarbetspartners omfattar företag som hanterar våra transporter, servicepartner, betalningar och IT-verksamhet. Våra samarbetspartners är i likhet med oss skyldiga att behandla personuppgifter i enlighet med kraven i personuppgiftsförordningen. Utöver detta lämnar vi endast ut personuppgifter om det krävs enligt gällande lagstiftning.

Thermex Scandinavia AB lagrar så vitt det är möjligt inte personuppgifter i identifierbar form under längre tid än vad som krävs för att uppfylla syftet eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att få insikt i vilka personuppgifter som Thermex Scandinavia AB har samlat in om dig. Du har också rätt att korrigera felaktig information och rätten att begära att vi raderar de personuppgifter vi har samlat in på dig. Om vi har samlat in personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post: info@thermex.se