Få ut det bästa av din Thermex köksfläkt

 

Daglig användning och underhåll

Skapa undertryck i köket​

 

Slå på fläkten 5 minuter innan du börjar med själva matlagningen så hinner det etableras ett effektivt undertryck. När maten är färdig sänker man hastigheten på fläkten och låter den gå ytterligare 10-15 minuter för att rensa luften helt.

Det kan vara frestande att öppna köksfönstret, men gör inte det! Det förstör luftcirkulationen omkring köksfläkten och hindrar fläkten från att skapa det undertryck, som skall suga fukten, lukten och matoset ut från köket innan det sprider sig till resten av bostaden. Det skall dock finnas tilluft, t.ex. genom ventiler eller en dörr på glänt. Eldar du samtidigt i en öppen spis som kräver luft, bör du låta ett fönster vara öppet i detta rum.

Spara på strömmen

En fläkt som går på högsta hastighet drar ca 50% mer ström än en som går på lägsta hastighet.

Högsta hastighet behöver bara användas när du lagar mat som osar eller luktar mycket.

Bra ventilationsförhållanden

Om fläkten inte fungerar som den ska kan orsaken vara böjd slangsats, för många böjar på kanalanslutningen eller fel kanalanslutningdimension i förhållande till fläktens kapacitet.

Bra ventilationsförhållanden ger en effektiv funktion och därmed lägre energiförbrukning.

 

Daglig rengöring

Torka av fettfiltret med en fuktig trasa efter varje matlagningstillfälle. Det krävs bara en liten insats varje dag för att hålla din köksfläkt ren och effektivt.

Lackerade ytor

Fläkten rengörs med en fuktig trasa eventuellt med diskmedel


Använd aldrig produkter med slipmedel.

Glasytor

Glasytor rengörs med vanligt fönsterputsmedel.

Rostfria ytor

Ytorna rengörs med en fuktig trasa med diskmedel och efterbehandlas med Metal Polish.

Det är viktigt att rengöra filtret minst en gång i månaden.

Följ alltid instruktionerna för just din produkt.

Kolfilter

De flesta recirkulationsfilter kan inte rengöras utan måste bytas ut. Hur ofta beror på hur mycket fläkten används.

Om fläktens fettfilter rengörs regelbundet ska du räkna med att byta eller tvätta recirkulationsfiltret 2-4 gånger per år.