SENSEMEX

 

MED SENSEMEX LUFTSENSOR KAN DU VIA KÖKSFLÄKTEN SÄKRA EN SUND INOMHUSMILJÖ I BOSTADEN DYGNET RUNT

SENSEMEX LUFTSENSOR kan placeras var som helst i bostaden.

Skulle inneklimatet variera i förhållande till allmänna rekommendationer reagerar sensorn och aktiverar trådlöst köksfläkten tillsluften åter är innanför normen.


SENSEMEX LUFTSENSOR

känner av luftkvaliteten efter följande parametrar:
- temperatur
- fukt
- VOC (innehåller t.ex. CO2 och formaldehyd)


SENSEMEX LUFTSENSOR

fungerar ihop med alla THERMEX VoiceLink köksfläktar.

 

90 % INOMHUS​

 

I genomsnitt tillbringar vi 80-90 % av livet inomhus och många hem är fulla av dammpartiklar, pollen, djurallergener, kemikalier, dålig lukt m.m.

Även om vi städar och vädrar regelbundet så är det inte alltid tillräckligt. Ett dåligt inneklimat kan bl.a. leda till astma, allergi och andra hälsoproblem som trötthet, huvudvärk och koncentrationsproblem.

 

SENSEMEX LUFTSENSOR kontrollerar luftkvaliteten och ger dig ett sunt inneklimat.