Så här fungerar en köksfläkt

 

Få ut det bästa av din Thermex köksfläkt

Inomhusklimat och ventilation​

 

Det ställs idag mycket höga krav avseende isolering av bostäder. Det är naturligtvis bra för elräkningen, klimatet och vår gemensamma planet. Dessvärre betyder denna grad av isolering samtidigt att våra hus får svårt att andas - till skada för både hus och boende. Det är det problemet din köksfläkt skall lösa för köket, som utan jämförelse är det rum i bostaden, där behovet av luftväxling är som störst.

Det räcker inte bara att öppna fönstret

 

En korrekt monterad köksfläkt skapar undertryck i köket, vilket förhindrar att ånga, fukt och lukt sprider sig till resten av bostaden. På detta sätt bidrar köksfläkten till att förbättra luftkvaliteten i hela bostaden till fördel och glädje för både boende och byggnaden.

Köksfläkten suger ut den fettmättade luften genom filtret. När luften passerar genom filtret kyls den ned, vilket resulterar i att fettet fastnar.

Ju större köksfläkten är i förhållande till spisen, desto bättre ventilation uppnås.

Kantsug

 


Köksfläktar med kantsug har en exklusiv design med filterna väl gömda inne i fläkten. Kantsug isolerar oset med
osynliga luftströmmar hela vägen runt.

Sugkraften koncentreras till öppningarna, lufthastigheten ökar och ljudnivån blir aningen högre.

Filter i botten

 

Filter i botten har störst sug- och filteryta, lägre lufthastighet och mindre luftljud. Antalet filter i botten (sugytan) och luftmängden avgör effektiviteten. Utöver det är filterna lätta att ta ner i samband med rengöring.

Uppfångningsförmågan kan ökas betydligt genom större filteryta, och det är naturligtvis en fördel att fläkten täcker
hela spisen och gärna mer därtill.

Vertikal utsugning

Köksfläktar med vertikal utsugning ger bättre plats och större svängrum vid spisen.

Vertikal utsugning är en kombination av filter i botten och kantsug. Här får du det bästa från bägge principer och massor av plats så att du enkelt kommer åt kokkärlen.

Stålfilter fångar fettet

Fläkten suger den fettmättade luften genom filtret. När luften träffar det kalla stålet kyls den ner och fettpartiklarna
fastnar i filtret.

Då metall kyler luften effktivt är denna process mest effektiv om filtret är av metall vilket det är på alla THERMEX modeller.

Aktivt kolfilter tar bort lukten

Aktivt kolfilter används på köksfläktar med recirkulation som inte har någon kanalanslutning.

Kolfiltret tar bort lukten, men inte fukten.

Inbyggd motor​

 

Fläktar med inbyggd motor kopplas till bostadens imkanal..

Om ingen kanal finns kan man köpa till ett kolfilter, luften recirkuleras och släpps ut i köket igen.
 

Extern motor​

 

Motorn placeras på vind, tak eller yttervägg. Utsugningskapaciteten är som regel högre än vid motsvarande köksfläkt med inbyggd motor. Ljudnivån är betydligt lägre eftersom ljudkällan är flyttad från köket.

De flesta THERMEX modeller finns även för anslutning till fastighetens centrala ventilationssystem, d.v.s. utan egen motor.