Energimärkning

 

Eco-Design förklaring

Energieffektivitetsklass​

Energieffektivitetsindexet beräknas ut i från den årliga effektförbrukningen för köksfläkten vid den optimala driftspunkten och den nominella elektriska effektförbrukningen för belysningssystemet. Detta är en förhållningsstalsberäkning, där man jämför den årliga förbrukningen för produkten (AEC) mot en standardförbrukning (SAEC). Där 100 motsvarar samma förbrukning som standardenheten. Så ju lägre tal desto bättre, detta översätts sedan till en bokstavs klassificering. Utgångspunkten är en genomsnittlig användning av belysningen på 2 timmar per dag och en genomsnittlig driftstid av fläkten på 1 timme per dag. Köksfläktens eventuella förbrukning när den är avstängd eller i stand-by läge, läggs till ovanpå detta.

 

 

 

 

 

 

Flödesdynamisk effektivitet​

 

 

Här beräknas, i grova drag, fläktens mest effektiva punkt. Här mäts luftmängden mot statisk tryckskillnad och elektrisk ineffekt.

 

 

 

 

 

 

 

Belysningseffektivitet

 

 

Här mäts belysningen, angivet i lux, vid kokzonen i förhållande till energiförbrukningen.

 

 

 

 

 

 

Fettfiltrerings
effektivitetsklass​

 

 

Här anges hur stor del av den totala fettmängden som fångas upp av filtret (i %).


Det skall poängteras att filtret definieras som varande en borttagbar del av köksfläkten. Genom att t.ex. göra glasplattan borttagbar på Metz, så räknas den till filtret.

 

 

 

 

 

Ljudeffekt

 

 

Här är det viktigt att påpeka att man tidigare angav ljudtrycket som vanligtvis är lägre än ljudeffekten.


Ljudeffekten mäts i Watt (som högtalare) men anges i dB(A). Ljudtryck mäts i pascal med en mikrofon (vanligtvis på 1 m avstånd) och anges motsvarande i dB(A).

 

 

 

 

 

Årlig energiförbrukning​

 

I uträkningen utgår man från följande: Den genomsnittliga belysningstiden är 2 timmar per dag.


Den genomsnittliga driftstiden för fläkten är 1 timme per dag i FDE – den punkt där fläkten har bäst effektivitet, alltså störst luftmängd i förhållande till tryckfall och elförbrukning.