Platta kanaler

 

Kom ihåg de rätta tillbehören till din nya köksfläkt

Platta kanaler

 

THERMEX kan leverera ett rektangulärt kanalsystem för sammankoppling med runda kanaler. Rektangulära kanaler används där det är ont om plats t.ex. i golvsocklar, ovanför skåpinredningar eller i sänkta tak.

OBS! Installation skall ske enligt gällande byggregler.