VÄRME-ÅTERVINNINGS - LINK

 

Så får du balanserad ventilation och sparar på värmekostnaderna

SÅ HÄR FÅR DU BALANSERAD VENTILATION OCH SPARAR VÄRMEKOSTNADER

I hus med egen värmeåtervinningsanläggning kan du nu ansluta THERMEX spiskåpor så att den uppvärmda luften från matlagningen passerar genom värmeåtervinningsanläggningen innan den blåses ut i det fria. Spiskåpan hjälper därmed till att värma upp luften som kommer utifrån innan den blåses in i huset.


Systemet består av ett motorspjäll som öppnas i 15-30-45-60 minuter när användaren väljer en av spiskåpans 4 hastigheter. Samtidig skickas en signal till värmeåtervinningsanläggningen varvid sugstyrkan maximeras. Spjället kan öppnas och stängas helt eller delvis, beroende på förinställningen.

Vid inkoppling hänvisas till värmeåtervinningsanläggningens anvisningar.

*Om spjället till VG-Link (värmeåtervining) ska monteras i köket finns även en monteringslåda där spjället kan monteras. Monteringslådan finns i två varianter, för väggmontering eller i frihängande utförande.