CENTRAL-LINE

Central-Line är en flexibel serie produkter som är avsedda för centralventilation. Man kan välja att använda en Central-Line insats direkt som inbyggnadsfilter och t.ex. montera den i ett överskåp eller så kombinerar man insatsen med en spiskupa från Thermex. Manövreringen sker antigen mekaniskt via ett vred eller elektroniskt via en touchpanel. Thermex Central-Line kan också användas ihop med de vanligaste värmeåtervinningsaggregaten.