Tävlingsregler

 1. Deltagare är kunder, som under perioden 1 september 2017 till 31 januari 2018 har köpt och sedan registrerat köpet av en Thermex köksfläkt på www.thermex.se.
 2. Arrangör av tävlingen är Thermex Scandinavia AB, Importgatan 12 A · S-422 46 Hisings Backa
 3. Tävlingen upphör den 31 januari 2018.
 4. Premien är en middag för 20 personer som tillagas i ditt eget hem av kocken Jesper Vollmer. Rå- och drickvaror är inkluderat. Premien kan inte bytas mot kontanter. Premien betalas av Thermex Scandinavia AB.
 5. Tävlingen är öppen för alla i Danmark, Sverige, Norge och Finland bortsett från anställda i företag ägda av Thermex Scandinavia AB.
 6. Varje såld och registrerad enhet utlöser en lott i samband med den slutliga lottdragningen. Vinnaren utses genom lottdragning bland alla deltagare. Lottdragning sker följande datum: 30 november 2017. 31 december 2017. 31 januari 2018
 7. Varje deltagare får registrera precis så många köp som görs under tävlingsperioden. Missbruk resulterar i diskvalifikation.
 8. Vinnaren kontaktas direkt och offentliggörs på www.thermex.se omedelbart efter att tävlingen är avslutad.
 9. Thermex Scandinavia AB förbehåller sig rätten att byta ut premien mot en annan produkt till samma värde eller högre i händelse av leveransproblem eller liknande.
 10. Registrering av falska personuppgifter resulterar i diskvalifikation.
 11. Vinnaren ger sin tillåtelse till att Thermex får använda dess namn i vinnar annonsering.