Lydtryk (ved 3 meter):61,00 dB(A)

Luftrenare - Thermex Puremex 3

Artikelnummer: 740.21.1010.2

Beskrivning

Luftrenare

90 % INOMHUS

I genomsnitt tillbringar vi 80-90 % av livet inomhus och många hem är fulla av dammpartiklar, pollen, djurallergener, kemikalier, dålig lukt m.m. Även om vi städar och vädrar regelbundet så är det inte alltid tillräckligt. Ett dåligt inneklimat kan bl.a. leda till astma, allergi och andra hälsoproblem som trötthet, huvudvärk och koncentrationsproblem.

Thermex Puremex luftrenare kontrollerar luftkvaliteten och ger dig ett sunt inneklimat.


Särskilda egenskaper

 • Grovfilter: Fångar upp större partiklar som hår, damm och liknande.
 • Aktivt kolfilter: Tar bort lukter som rök, matos m.m.
 • Partikel-/HEPAfilter: Tar bort mikropartiklar, som kvalster och mikroplast.
 • UV-sterilisator: Eliminerar bakterier/virus
 • Jon-generator: Laddar luftens orena partiklar positivt så de faller till golvet, på så sätt undviks luftburna partiklar.

Produktspecifikationer

CADR:428 m3/h
Täckningsområde:60 m2

Välj variant

  Pris 15045,00 SEK

  Tillbehör till Thermex Puremex 3 (inkl. filter)

  Filterpaket för Puremex 3
  Filterpaket för Puremex 33075,00 SEK