Plasmafilter Vanligt kolfilter
*Luftrensning upp till 96,5 % ca. 50 %
*Förväntad livslängd på filter upp til 10 år ca. 1/2 år

*Baserat på normal använding av köksfläkt i ett privat hushåll ca 1 timme per dag.
*Årlig besparing av värmeförlust jämfört med vanligt utsug ca 500 kW á 1,2 kr. = sparar upp til ca 600 kr. per år.
*Årlig besparing jämfört med vanligt kolfilter vid byte av kolfilter 2 gånger per år á 500 kr. = sparar upp til ca. 1000 kr. per år.

Plasmex filter

Framtidens recirkulationsfilter för köksfläktar. Behöver inte bytas eller underhållas. Förväntad livslängd upp till 10 år.

Särskilda egenskaper

  • Den förväntade livslängden för ett plasmafilter är upp till 10 år. 
  • Det är ca 20 gånger längre än ett vanligt kolfilter.


Produktspecifikationer

När du inte har möjlighet att använda utsug ut i det fria eller bara vill spara på värmekostnaderna, kan du nu installera ett Thermex Plasmex filter i din köksfläkt.

När luften passerar genom ett Thermex Plasmex filter påverkas luftpartiklerna av en elektronisk laddning så att de lättare fångas upp av Thermex Plasmex filtrets kolfilterdel.

Det betyder att luften som returneras till köket är renad från matos till 96,5 %. Det gör Thermex Plasmex filtret dubbelt så effektivt som ett vanligt kolfilter.