Centralventilation Lägenhet

THERMEX CENTRALVENTILATION LÄGENHET HAR FLERA FÖRDELAR ...

Särskilda egenskaper


Produktspecifikationer

Med Thermex centralventilation lägenhet kopplar man spiskåpan till det befintliga ventilationssystemet. Spiskåpan har en spjällfunktion med timer. Den innehåller dessutom en potentialfri kontakt för eventuell signal till ventilationsaggregat. Installation skall utföras av behörig installatör.

Systemet består av ett motorspjäll som kan justeras till helt stängt, grundventilation/forcerad drift, eller helt öppet enligt specifikationer för  ventilationsanläggningens drift.

Systemets styrning innehåller dels en styrning av spiskåpan som gör att spjället öppnas vid aktivering och automatiskt 
stängs igen efter vald tidsperiod. Systemet innehåller dessutom ett relä som kan ge signal till ventilationsanläggningen vid aktivering av spiskåpan.