Thermex Värmeåtervinnings-Link

SÅ FÅR DU BÅDE BALANSERAD VENTILATION OCH LÄGRE VÄRMEKOSTNADER

Särskilda egenskaper


Produktspecifikationer

I hus med egen värmeåtervinningsanläggning kan du nu ansluta THERMEX fläktkåpor så att den uppvärmda luften från matlagningen passerar genom värmeåtervinningsanläggningen innan den blåses uti det fria. Fläktkåpan hjälper därmed till att värma upp luften som kommer utifrån innan den blåses in i huset.

Systemet består av ett motorspjäll som öppnas i 15-30-45-60 minuter när användaren väljer en av fläktkåpans 4 hastigheter. Samtidig skickas en signal till värmeåtervinningsanläggningen varvid sugstyrkan maximeras. Spjället kan öppnas och stängas helt eller delvis, beroende på förinställningen.

Vid inkoppling hänvisas till värmeåtervinningsanläggningens anvisningar.