Thermex Pro Link

effektiviserar luftutbytet i ditt kök - trådlÖst

Särskilda egenskaper

Thermex Pro Link Basic
Pro Link Basic består av en sändare som installeras vid köksfläkten, och en mottagare som installeras vid ventilationsanläggningen. Kommunikationen mellan dessa sker trådlöst.

Mottagaren har två oberoende, dubbelverkande reläutgångar. Du kan alltså ha två olika triggerpunkter till din ventilationsanläggning eller koppla till annan utrustning.

Thermex Pro Link Premium
Lösningen för moderna hus som har köksfläktar med väldigt hög kapacitet. Ofta har ventilationssytemet i moderna hus en begränsad möjlighet att tillföra tillräckligt med luft när du använder köksfläkten.

Thermex har därför vidareutvecklat Pro Link Basic till att även innehålla ett motorstyrt spjäll som kopplas på en extra tilluftskanal.

När ventilationsanläggningen inte lägre kan tillföra tillräckligt med tilluft, öppnas spjället automatiskt och ser till att luftutbytet i huset är i balans.

Thermex Pro Link Plasma
Lösningen för moderna hus där det inte är möjligt att installera en köksfläkt med separat kanal ut.

I hus där det är nödvändigt att recirkulera luften från köksfläkten, upplevs det ofta att luften inte renas tillräckligt, samt att det kan ta lång tid innan fukten från matlagningen försvinner.

Thermex har därför vidareutvecklat Pro Link Basic så att det tillsammans med Thermex Plasmafilter sörjer för att över 96% av partiklarna rensas bort, samtidigt som det ser till att ventilationsanläggningen forceras under matlagningen för att få bort fukten snabbt.


Produktspecifikationer

Här är lösningen till hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök, om du har ett lågenergihus eller en lägenhet med ventilationsanläggning, utan att behöva dra kablar mellan ventilationsanläggningen och köksfläkten. Pro Link är en avancerad version av Thermex Trigger Modul.

Thermex Pro Link finns i tre olika versioner för att passa just ditt behov.