• Typ: QJA37.
  • Effekt: 370W (1/2 HK).
  • Spänning: 230V
  • Levereras med jordad stickpropp.
  • Induktionsmotor med 1500 varv/min.

Wasteminator II

Särskilda egenskaper

  • Metallskiva som pressar ut matresterna ge-nom en perforering med 1500 varv per minut.
  • 2 st. rivjärn maler sönder matresterna i små, små delar med 1500 varv per minut.
  • Med luftpåvirket start/stop knap der kan placeres i vask eller i underskab.
  • Praktisk propp som används för att trycka ner matresterna i kvarnen.
  • Anslutning till diskmaskin. Diskmaskinens avloppsvatten kan användas för ”rengöring” av kvarnen.


Produktspecifikationer

Cirka 1/3 av köksavfallet i ett hushåll är av den beskaffenhet att det kan gå igenom en avfallskvarn. Med Wasteminator slipper man tunga, blöta och illaluktande avfallspåsar.

Avfallskvarnen Wasteminator maler avfall som t.ex. frukt- och grönsaksrester, kyckling- och fiskben, kaffe, tepåsar och övriga matrester. Inne i själva kvarnen sitter det en metallskiva med klossar på som med 1.500 varv per minut pressar ut matresterna genom en perforering, var efter 2 st  rivjärn maler sönder matresterna i små små delar som sedan sköljs ut genom avloppet.