Thermex Trigger Modul

EFFEKTIVISERAR LUFTUTBYTET I DITT KÖK

Här är lösningen på hur du kan balansera luftutbytet i ditt kök om du har ett lågenergihus eller balanserat värmeåtervinningssystem.

Särskilda egenskaper

Thermex Trigger Modul kopplas in mellan strömförsörjningen och köksfläkten.

Den potentialfria kontakten i Thermex Trigger Modul kan både fungera som ”normally open” eller  ”normally closed”, och ger därmed  möjlighet till att öka tilluften från ventilationsaggregatet  när köksfläkten startas.

På det sättet kan luft i bostaden balanseras även när köksfläkten används.


Produktspecifikationer

Thermex Trigger Modul är konstruerad för att trigga på belastningar mellan 2 W och 20 W och kan därför användas till alla Thermex köksfläktar med inbyggd motor och LED-belysning.