Vilkor för reklamation och service

Försök alltid innan serviceanmodan under reklamationsrätten på din köksfläkt att bryta strömmen fram till fläkten i ca 5 minuter. Slå därefter på strömmen igen för att se om felet blivit avhjälpt. 


Om felet inte blivit avhjälpt, bryt strömmen fram till fläkten i en timma. Om köksfläkten fortfarande inte fungerar som den skall efter att strömmen har varit bruten i en timma, och punkterna i felsökningsöversikten har genomgåtts, kontakta då supportavdelningen. 

OBS: Vid reklamationer inom reklamationsrätten kommer du bli ombedd att visa dokumentation i form av kvitto på ditt inköp av fläkten. Spara därför alltid kvittot. 
Innan serviceanmälan inom reklamationsrätten är det viktigt att ha alla upplysningar till hands: 

  • Felbeskrivning
  • Modell
  • Fläktens typ- och serienummer (angivet på typskylten)
  • Upplysningar om inköpsställe och datum för köpet
  • Namn, adress, telefonnummer och e-post adress 

 

 

Vad täcker reklamationsrätten

Thermex lämnar 2 års garanti plus 1 års reklamationsrätt från inköpsdatum. Garanti och reklamationsrätten täcker fabrikations- och materialfel, som uppstår vid normal användning av produkten i privata hushåll. 

Dokumentation som visar att produkten är köpt i Sverige inom reklamationsrätten, 36 månader, skall visas. Avsaknad av dokumentation innebär debitering av kostnader för reparationen.

För service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer debiteras innehavaren.

OBS: Tillkallas servicetekniker utan att det kan påvisas fel på produkten , kommer servicebesöket debiteras innehavaren/felanmälaren. 

Reklamationsrätten omfattar inte

Felaktigheter som beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll och rengöring.

Felaktig inbyggnad, montering eller anslutning, spänningsvariationer eller andra elektriska störningar, som t.ex. defekta säkringar eller fel i strömförsörjningen samt 

vid reparationer utfört av andra än av Thermex anvisade reparatörer, och i det hela taget fel eller skador, som Thermex kan påvisa, beror på andra orsaker  än fabrikations och materialfel, som Thermex enligt regelverket inte ansvarar för.

Fel eller defekter, som beror på bristande underhåll, exempelvis byte av ljuskällor, byte eller rengöring av fettfilter och kolfilter, omfattas inte av Thermex’s reklamationsservice. 

Det är alltid ett krav för reparationen att produkten skall göras tillgänglig för vår servicetekniker. Tillgång till produkten bör därför inte hindras. Produkter som är monterade på ett sätt som gör att servicetekniker inte kan komma åt att reparera skall göras tillgängliga för reparation. Om produkten inte är tillgänglig vid avtalat besökstillfälle, kommer servicebesöket debiteras innehavaren/felanmälaren.