Vad täcker de 60 månadernas garanti

Thermex lämnar 60 månaders garanti från inköpsdatum. Villkoret för 60 månaders garanti är att köpet skall vara gjort från 1/9 - 31/12 2018 och registreras på www.thermex.se. 

Garanti täcker fabrikations- och materialfel, som uppstår vid normal användning av produkten i privata hushåll. 

Garantin omfattar inte

Felaktigheter som beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll och rengöring. Felaktig inbyggnad, montering eller anslutning, spänningsvariationer eller andra elektriska störningar, som t.ex. defekta säkringar eller fel i strömförsörjningen samt vid reparationer utfört av andra än av Thermex anvisade reparatörer, och i det hela taget fel eller skador, som Thermex kan påvisa, beror på andra orsaker  än fabrikations och materialfel, som Thermex enligt regelverket inte ansvarar för.

På samma sätt är Thermexs allmänna servicevillkor alltid giltiga